Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 8 w Gdańsku „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”
Powrót
REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021 Pozytywne Przedszkole POZYTYWKA / 2020-03-06

Na stronie www przedszkola zamieszczono:
1) Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok 2020/2021
2) Kryteria rekrutacji na rok szkolny 2020/2021
3) Terminy rekrutacji na rok szkolny 2020/2021
4) Kartę kontynuacji wychowania przedszkolnego w roku 2020/2021

Rodzice dzieci już uczęszczających do naszego przedszkola NIE logują się do systemu elektronicznego a jedynie składają do sekretariatu lub dyrektora placówki wypełnioną i podpisaną kartę kontynuacji wychowania przedszkolnego.
Termin złożenia karty kontynuacji
17-28.02.2020 do godz. 15:00
http://ppp.dziensmyka.pl/ Zapraszamy