Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 8 w Gdańsku „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”
Powrót
JEŻYKI NIGDY SIĘ NIE NUDZĄ... Pozytywne Przedszkole POZYTYWKA / 2020-10-19

Dziś bawiliśmy się chustą animacyjna, poznaliśmy dwa rodzaje muzyki staccato i legato. Utrwalaliśmy również poznane już kolory. Celem tych zajęć było ogólne usprawnianie ruchowe dziecka, rozwijanie wrażeń wzrokowych, dotykowych, kształtowanie współpracy ze współćwiczącymi i umiejętności integrowania się.