Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 8 w Gdańsku „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”
Powrót
OGŁOSZENIE LISTY DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH I POWTIERDZANIE WOLI Pozytywne Przedszkole POZYTYWKA / 2021-03-22

22 marca 2021r. (poniedziałek) o godz. 15:00 ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych do przedszkola. ZAKŁADKA REKRUTACJA 2021/2022. W terminie od 23 marca 2021 (wtorek) od godziny 8:00 do 29 marca 2021 (poniedziałek) godz. 16:00 odbywa się potwierdzane woli przyjęcia w placówce zakwalifikowania, czyli w przypadku naszych placówek podpisanie umowy na rok szkolny 2021/2022. Wszyscy rodzice dzieci kontynuujących również podpisują umowę, aby dziecko znalazło się na liście dzieci przyjętych do przedszkola od 01-09-2021.

Zapraszamy do sekretariatu placówki w godzinach od 7:30 do 15:30.

Ostateczny termin dostarczenia umowy to 29-03-2021r. Ze względu na panującą sytuację prosimy o nie odkładanie podpisania umowy na „ostatnią chwilę”

WAŻNE

Podpisanie umowy jest warunkiem koniecznym wpisania Państwa dziecka na listę dzieci przyjętych do PRZEDSZKOLA od 01-09-2021r.