Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 8 w Gdańsku „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”
RADA RODZICÓW

RADA ODDZIAŁOWA TYGRYSKI

1. Przewodnicząca - Kamila Pietrulewicz

2. Zastępca - Dominika Jończak

3. Skarbnik - Katarzyna Nadolna-Ałtyn

RADA ODDZIAŁOWA JEŻYKI

1. Przewodnicząca - Karolina Majewska

2. Zstępca - Ewa Brzeska-Winkel

3. Skarbnik - Michał Grenda

RADA ODDZIAŁOWA SÓWKI

1. Przewodnicząca - Adriana Bajorska

2. Zastępca - Agata Bryńska

3. Skarbnik - Marzena Bielińska