Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 8 w Gdańsku „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”
NOWA STRONA WWW
REKRUTACJA 2019/2020
POBIERZ PLIKI
Regulamin uczestnictwa w projekcie nr 1 z dn. 16.05.2019r..pdf  
Zał. 1 Formularz zgłoszeniowy.pdf  
Zał. 2 Deklaracja uczestnictwa - dziecko.pdf  
Zał. 2.1 Deklaracja uczestnictwa rodzic.pdf  
Zał. 3 Oświadczenie Zbiór Zarządzanie RPO WP 2014_2020-dziecko.pdf  
Zał. 3.1 Oświadczenie Zbiór Zarządzanie RPO WP 2014_2020-rodzic.pdf  
Zał. 4 Oświadczenia do zbioru CST -dziecko.pdf  
Zał. 5 Oświadczenie zgoda na wizerunek.pdf  
Zał. 6 Wzór umowy.pdf