Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 8 w Gdańsku „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”
ORGAN PROWADZĄCY

https://pozytywneinicjatywy.pl/

Fundacja Pozytywne Inicjatywy nalezy do to grupy organizacji zajmujących się szerokimi działaniami na rzecz rozwoju lokalnych społeczności, zwłaszcza poprzez tworzenie instytucji edukacyjnych i opiekuńczych.

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do szerokiej oferty bezpłatnej lub niskopłatnej opieki i edukacji opartej na nowoczesnych metodach i narzędziach. W swoich działaniach opieramy się na zasadzie otwartości i współpracy, starając się rozwijać i kształtować kreatywność, przedsiębiorczość oraz wrażliwości na los innych.

 

POBIERZ PLIKI
Raport o stanie dostępności PPP8